Bohaterowie

Niall Horan |24|
"Każdy człowiek umie cierpieć - to ludziom wychodzi najłatwiej - najtrudniejszą rzeczą w życiu jest osiągnąć szczęście."

Cassie Sanger |19|
"Sko­ro oczy zwier­ciadłem duszy, to dlacze­go ten drań ma ta­kie piękne?"

Libby Sanger |46|
"Człowiek przes­ta­je szydzić w godzi­nie śmierci."

Nancy Sanger |6|
"Dzieciństwo jest snem rozumu."
Zayn Malik |25|
"Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci."

Daniel Nicholson |28|
"Człowiek wyt­warza zło, jak pszczoła miód."

Chris Brodenly |30|
"Złośli­wość jest jak jad, który po­woli zat­ru­wa umysł."
Dakota Mitchell |27|
"Nieje­den pra­cow­nik sam by­wa w rozterce
gdy szef ma twardą rękę ale miękkie serce."

Rosalie Scott |21|
"Zaw­sze tak jest, że kiedy ktoś jest za­kocha­ny 
nie może zro­zumieć oso­by zra­nionej miłością, 
ani ta oso­ba, która jest zra­niona nie pot­ra­fi zro­zumieć oso­by za­kocha­nej szczęśliwie."

Brak komentarzy

Prześlij komentarz

To co? Bijemy rekord komentarzy?:)